» INLEIDING
Foto GeoQuest over MIGRATIE
Een GeoQuest is hetzelfde als een WebQuest, alleen dan voor het vak aardrijkskunde. Bij een GeoQuest is het de bedoeling dat jullie in tweetallen (mag ook alleen) opdrachten gaan maken met behulp van de websites die vermeld worden. Natuurlijk mag je ook andere websites gebruiken, maar realiseer ...

lees meer...Ga verder

» OPDRACHT 1
Foto a)Welke motieven hebben migranten? Lees de verhalen van de mensen hieronder en zoek uit wat de reden van hun vertrek was. X uit Iran Shanjar uit Irak lees meer...Ga verder

» OPDRACHT 2
Foto Bevolking EU groeit vooral door migratie De bevolkingsgroei in de EU is vooral een gevolg van buitenlandse migratie en in mindere mate van natuurlijke aanwas. Dit blijkt uit berekeningen van Eurostat, het statistische bureau van de EU. a) Hoeveel bedroeg het migratiesaldo voor de totale EU in 2005? b) En hoeveel bedroeg de groei ...

lees meer...Ga verder

» OPDRACHT 3
Foto Arbeidsmigratie: een goed middel tegen vergrijzing? Het arbeidsaanbod is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Nu de vergrijzing als maar toeneemt, zijn er steeds minder mensen die werken. Is het een goed idee om dan mensen uit het buitenland toe te laten om zo de lege plekken van de arbeidsmarkt op te vullen? Kijk eens op onderstaande ...

lees meer...Ga verder

» OPDRACHT 4
Foto Drie scenario’s rond arbeidsmigratie Stel, je mag de baan van minister Verdonk (van Vreemdelingenzaken en Integratie) overnemen. Voor welk scenario zou jij dan kiezen? 1. Een streng toelatingsbeleid: de grenzen dicht rond Fort Europa; 2. Een open toelatingsbeleid: geen grenzen, iedereen is welkom; 3. Een restrictief toelatingsbeleid: ...

lees meer...Ga verder

» INFOBRONNEN
» HANDLEIDING
Foto • Dit is een stap-voor-stap handleiding die jullie volgen om de opdrachten te maken. • Elke leerling heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, maar er mag worden samengewerkt in tweetallen. Zorg in dat geval voor een duidelijke rolverdeling. • De tijd voor het uitvoeren van deze GeoQuest is relatief kort: drie lesuren. • Jullie hebben ...

lees meer...Ga verder

» BEOORDELING
Foto Klik op het plaatje voor het beoordelingsmodel.
» DOCENT
Foto Wat is een WebQuest? Klik hier Doel: - Leerlingen hebben na het doorlopen van de bronnen een hoeveelheid kennis opgedaan over demografie en bevolkingsgeografie en kunnen betekenis geven aan deze kennis; - Leerlingen ontwikkelen vaardigheden op het gebied van ICT ...

lees meer...Ga verder

» AFSLUITING
Als afsluiting bespreekt de docent alle opdrachten met de leerlingen. Enkele vragen die hierbij aan bod kunnen komen: - Wat vonden jullie van deze GeoQuest? - Wat hebben jullie geleerd? - Wat zou er de volgende keer anders (beter) gedaan kunnen worden? Heb je nog vragen over de GeoQuest? Neem dan contact op met behulp van de contactbutton ...

lees meer...Ga verderMaak vrienden

Woordenboek

Legpuzzel

Rechten in dagen

Memoryspel

Vaklokaal aardrijkskunde


Copyright 2002-2018